Projectinrichter / Architect
 

Het is voor u van belang dat u de juiste materiaalkennis heeft om uw ontwerp het aanzien te geven waar u naar streeft. Dat wilt u niet alleen voor vandaag maar ook voor de komende jaren.

Het komt echter regelmatig voor dat de optische uitstraling bij projecten in het dagelijkse gebruik al snel zijn glans verliest. Dit heeft vaak verschillende oorzaken. Allereerst voldoen nieuwe innovatieve vloerbedekkingen zowel in harde als zachte vloeren niet aan de kwaliteitseisen voor de ruimten. Er treed een snelle slijtage op of de materialen vervuilen veel sneller dan gebruikelijk. Totale vervanging van de vloerbedekking kan dan het resultaat zijn. Het is in zoŽn geval moeilijk de aansprakelijkheid vast te stellen. Bent u als architect verantwoordelijk of is dat de opdrachtgever.

Deze vervelende situaties zijn te voorkomen door preventief de keuze voor de verschillende materialen te laten onderzoeken op slijtvastheid, kleurechtheid, reinigbaarheid en onderhoud.